Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Đào tạo > Marketing Dược chuyên nghiệp (PMC)

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

MARKETING DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP

PHARMACEUTICAL MARKETING COURSE

VERSION 3.0 – 2013 . Mã số khoá học: PMC

 

Tại sao bạn cần học khoá này ?

 • Như bạn đã biết, hầu hết các doanh nghiệp Dược đã có phòng Marketing, mỗi ngày hàng ngàn doanh nghiệp đang săn tìm những người làm Marketing Dược chuyên nghiệp. Dù bạn đang làm Marketing hay Trình Dược Viên đều cần có những kiến thức thực tiễn để phát triển nghề Marketing chuyên nghiệp tại công ty Dược.
 • Khóa học Marketing Dược chuyên nghiệp” do Học viện PMA - Pharma Marketing Academy (www.pma.org.vn)và BMG International Education đăng ký độc quyền, được Giám đốc Marketing của các công ty Dược hàng đầu trong và ngoài nước thiết kế theo yêu cầu thực tiễn của công việc tại các doanh nghiệp Dược hiện nay, do vậy đảm bảo tiêu chí của Học viện BMG: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”.  
 • Bạn là Trình Dược Viên, bạn đang làm marketing nhưng có thể bạn không biết lập kế hoạch Marketing, bạn không hiểu các kỹ thuật quảng cáo, khuyến mãi, hay digital Marketing cho ngành Dược... Tham gia khóa học bạn sẽ được trải nghiệm thực hành các chương trình Marketing của doanh nghiệp Dược ngay trong lớp học.
 • Đặc biệt, với yêu cầu thực tiễn đạt mức độ cao nhất, khóa học “Marketing Dược chuyên nghiệp”  Version 3.0 được thiết kế mới nhất của năm 2013, sẽ hướng dẫn bạn thực hành chi tiết các kỹ năng cần thiết để trở thành Chuyên viên Marketing Dược chuyên nghiệp, đạt chuẩn theo yêu cầu của Ban Kiểm Định Chất lượng đào tạo của Học viện BMG International Education.

Ai học tốt nhất khoá học này ?

 • Trình Dược Viên, Product manager, những bạn đang làm việc tại doanh nghiệp Dược.
 • Những bạn yêu thích Marketing Dược muốn có nghề chuyên nghiệp.
 • Sinh viên muốn chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi tìm việc làm.

 Thời gian học

 • Thời gian đào tạo 03 tháng.
 • Học buổi tối, tuần 3 buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7. Mỗi buổi tối học 2h

 Học những môn học nào có trong khoá học ?

PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MARKETING DƯỢC

Chúng tôi hiểu rằng bạn cần kiến thức thực tiễn để làm Marketing chuyên nghiệp. Do vậy những môn học được PMA - Pharma Marketing Academy và BMG International Education thiết kế hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Đặc biệt với rất nhiều tình huống thực tiễn nóng (case study) được minh hoạ trong từng bài giảng. Mở đầu chương trình đào tạo thú vị này là những môn học sau đây:

 1.     Marketing ứng dụng tổng quát chuyên ngành Dược (6 giờ)

Pharma Marketing General applications
 • Khái niệm Marketing ngành Dược
 • Hành vi tiêu dùng và tâm lý khách hàng
 • 4Ps và 4Cs, mối liên hệ trong marketing hiện đại
 • Sản phẩm và vòng đời sản phẩm dược
 • Quy trình phát triển sản phẩm dược phẩm
 • Phương pháp cách thức định giá sản phẩm Dược
 • Kênh Phân phối và xu hướng phân phối trong ngành Dược
 • Hoạt động Chiêu thị tổng quát trong ngành Dược
 • Mối quan hệ của Sales và Marketing

2.     Phát triển nghề nghiệp Marketing Dược phẩm (2 giờ)

Pharma Marketer professional
 • Chân dung marketing Dược chuyên nghiệp
 • Phát triển nghể marketing trong DN Dược: PS, PE, PM, GPM, MM, MD, BUM, BUB, GM
 • Yêu cầu công việc đối với quản lý sản phẩm Dược (PM)

PHẦN 2. KIẾN THỨC THỰC TIỄN MARKETING DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP

Đây là phần học được Pharma Marketing Academy và BMG nghiên cứu công phu nhất, kết hợp lý thuyết hiện đại và ứng dụng thực tiễn nhằm mang đến cho học viên BMG những mảng kiến thức thực tiễn về nghề Marketing chuyên nghiệp. Chương trình này được thiết kế bởi những Giám đốc Marketing đang làm việc trong các tập đoàn Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, do vậy nội dung được thể hiện cô đọng, thực tiễn dễ áp dụng trong công việc.

 3.     Phân tích thị trường, khách hàng trong ngành Dược (8 giờ)

Customer insights and competitive analysis
 • Tổng quan về thị trường Dược và Y tế tại Việt Nam
 • Đọc và phân tích dữ liệu thị trường ngành Dược IMS, PGI
 • Các loại hình nghiên cứu thị trường trong ngành Dược (Primary data)
 • Phân tích và thấu hiểu các nhóm khách hàng trong ngành: Bác sĩ - Nhà thuốc - Tiêu dùng - Nhà phân phối - Khách mua thông qua đấu thầu
 • Thực hành: Thiết kế nghiên cứu đọc dữ liệu thị trường

4.     Quyết định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm Dược (4 giờ)

Decision target market and product positioning Pharmacy
 • Chương trình STP cho sản phẩm Dược
 • Phân khúc thị trường tiềm năng do sản phẩm Dược
 • Phân tích thị trường: thị trường tuyến điều trị, phân phối, tiêu dùng
 • Quyết định thị trường mục tiêu cho sản phẩm Dược
 • Định vị sản phẩm trong ngành dược
 • Thực hành định vị sản phẩm trong doanh nghiệp dược

5.     Chiến lược Phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp Dược (4 giờ)

Product Developing & Management
 • Các loại sản phẩm OTC (Over The Counter) và ETC (E-Thi-Cal)
 • Quy trình phát triển sản phẩm mới
 • Xác định insight khách hàng mục tiêu
 • Phác thảo Ý tưởng sản phẩm mới
 • Xác định lợi ích khác biệt, lý do tin tưởng cho sản phẩm mới
 • Xác định đối thủ cạnh tranh của sản phẩm
 • Phác thảo sơ bộ chiến lược phát triển sản phẩm mới

6.     Chiến lược phân phối sản phẩm Dược (6 giờ)

Product distribution strategy
 • Phân tích và thấu hiểu kênh phân phối
 • Các loại hình phân phối sản phẩm dược
 • Thiết kế kênh phân phối cho sản phẩm dược
 • Xây dựng hệ thống đại lý và thiết kế chính sách đại lý
 • Xây dựng kênh bán lẻ, chuỗi nhà thuốc và chính sách nhà thuốc
 • Danh mục thầu, kế hoạch thầu và áp thầu
 • Thúc đẩy bán hàng bằng các chính sách và chương trình
 • Forcast doanh số bán hàng và quản trị hàng tồn kho (inventory stock)

7.     Pháp chế trong marketing Dược (2 giờ)

Legal in pharma marketing
 • Các quy định về quảng cáo và tiếp thị Dược phẩm
 • Quy chế tổ về tổ chức hội nghị, hội thảo trong ngành Dược
 • Quy chế đấu thầu
 • Quy chế đăng ký thuốc và thử nghiệm lâm sàng
8.    Quảng cáo và kế hoạch truyền thông (6 giờ)
Advertising and Media plan
 • Khái niệm ABT và BLT trong truyền thông
 • Các phương tiện truyền thông phổ biến trong ngành Dược
 • Quy trình quảng cáo brochure, printad, TVC
 • Tiếp thị số (Digital Marketing) cho sản phẩm OTC
 • Lập kế hoạch Media (media plan)
 • Viết Agency Brief
 • Thực hành: Chuẩn bị nội dung brochure cho sản phẩm mới
9.    Quản trị thương hiệu và hệ thống nhận diện (2 giờ)
Brand Management
 • Tư duy thương hiệu của người làm marketing Dược chuyên nghiệp
 • Định vị và Tái định vị thương hiệu
 • Tài sản thương hiệu
 • Tâm lý thương hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Xây dựng thương hiệu cho công ty và sản phẩm
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu
10.    Lập kế hoạch Marketing hàng năm cho doanh nghiệp Dược (10 giờ)
Annual Marketing Plan for the Pharma Business

 • Tư duy chiến lược marketing cho người làm marketing chuyên nghiệp
 • Vai trò của kế hoạch marketing hàng năm
 • Những nội dung quan trọng của một kế hoạch marketing
  • Phân tích thị trường
  • Xác định mục tiêu marketing
  • Xác định khách hàng mục tiêu và định vị
  • Chiến lược marketing mix
  • Các chương trình marketing  trong năm
  • Ngân sách marketing
  • Đo lường hiệu quả
 • Phương pháp lập kế hoạch marketing
 • Các phần mềm triển khai kế hoạch marketing
 • Hệ thống form biểu trong lập kế hoạch marketing
 • Thực hành: Lập kế hoạch marketing hàng năm cho công ty Dược
11.    Trade marketing và khuyến mãi trong ngành Dược (4 giờ)
Trade marketing and sales promotion
 • Khái niệm trade marketing cho OTC
 • Các công cụ trade marketing hiệu quả cho OTC
 • Lập khuyến mãi cho sản phẩm Dược
 • Xác định ý tưởng, chương trình và ngân sách khuyến mãi
12.    Quan hệ cộng đồng (6 giờ)
Public Relation (PR)
 • Khái niệm PR và các hình thức PR cho doanh nghiệp Dược
 • Thông cáo báo chí trong ngành Dược
 • Các loại hình sự kiện trong ngành Dược
 • Giải quyết khủng hoảng thương hiệu
 • PR nội bộ trong công ty Dược
 • Tình huống thực tiễn tại Việt Nam
 • Thực hành: Viết check list cho hội thảo (symposium)

PHẦN 3. THỰC HÀNH ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN MARKETING DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP
Đây là phần học thú vị trong chương trình Marketing Dược phẩm, phần được lồng ghép khéo léo vào từng môn học ở trên. Với phương châm: “Tiên phong mang thị trường vào lớp học”, Học viện PMA - Pharma Marketing Academy và BMG International Education đã trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện các giải pháp của doanh nghiệp Dược ngay trong lớp học thông qua phương pháp thực hành do Ban Thực Hành của Phòng Đào tạo trực tiếp hướng dẫn. Kết thúc phần này, học viên sẽ tự tin thực hiện những phần việc chuyên môn của mình khi về làm việc tại doanh nghiệp:

13.    Thực hành Nghiên cứu thị trường
Market Research Practice

14.    Thực hành Chuẩn bị nội dung cho brochure OTC và ETC
Brochure Text Practice

15.    Thực hành Xử lý khủng hoảng trong Doanh nghiệp Dược
Practice crisis management

16.    Thực hành Lập kế hoạch Marketing Dược phẩm
Practice Marketing Plan

17.    Thực hành kỹ năng thuyết trình hiệu quả
Practice effective presentation

18.    Tham gia ngoại khóa chương trình BMG Café Sunday
Join extracurricular programs BMG Café Sunday

19.    Tham gia ngoại khóa chương trình Marketer Talkshow
Join extracurricular programs Marketer Talkshow

20.    Tham gia ngoại khóa chương trình Giao lưu chuyên gia (tùy theo chương trình)
Exchange experts

PHẦN 4. THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Mặc dù học viên có thời gian dài được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, được thực hành tại lớp nhưng chúng tôi hiểu rằng khi làm đồ án tốt nghiệp có thể bạn còn lúng túng nhất định. Chương trình hướng dẫn thực hiện đố án tốt nghiệp được Học viện PMA - Pharma Marketing Academy và BMG International Education triển khai bắt buộc giúp bạn dễ dàng hoàn thành bài tốt nghiệp. Giảng viên thực hành sẽ hướng dẫn và cùng bạn định hướng cho bài tập tốt nghiệp của bạn hoàn hảo nhất.

21.    Hướng dẫn thực hiện đề án tốt nghiệp (8 giờ)
Guiding the implementation of graduate schemes
 • Đăng ký đề tài tốt nghiệp
 • Hướng dẫn chung
 • Hướng dẫn nhóm
 • Báo cáo thử trước khi đăng ký trình bày tốt nghiệp
22.    Thi kiểm tra cuối khóa (4 giờ)
Final test

PHẦN 5.  QUÀ TẶNG CHO HÀNH TRANG MARKETING DƯỢC CHUYÊN NGHIỆP
Ngoài việc trang bị kiến thức thực tiễn và những kỹ năng cần thiết, Pharma Marketing Academy và BMG International Education tiếp sức cho bạn bằng những form biểu, kế hoạch mẫu,… được xem như quà tặng dành riêng cho sự chọn lựa và nỗ lực của bạn trong nghề nghiệp… Ngoài ra, điều đặc biệt là sau khi hoàn thành khóa học tại BMG, bạn được chúng tôi “chăm sóc nghề suốt đời”. Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, có thể bạn sẽ gặp một khó khăn nào đó trong công việc cần sự hỗ trợ từ BMG về kiến thức hoặc kỹ năng, Giảng viên của PMA & BMG sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ bạn kịp thời…

23.    CD Rom những quy định và pháp chế trong Dược phẩm
CD Rom of the legal in Pharma industry

24.    CD Rom những bài viết hay về Marketing chuyên nghiệp

CD Rom of the article Marketing Professional

25.    CD Rom về những hình ảnh thực hành của lớp và cá nhân
CD Rom of imagesof individual and team

26.    CD Room những kế hoạch và biểu mẫu trong Marketing
CD Rom of Marketing form and plan
Giáo trình và hỗ trợ học tập như thế nào ?
 • Giáo trình học Marketing Dược chuyên nghiệp của Pharma Marketing Academy và BMG International Education bằng tiếng Việt,
 • Tặng kèm CD các form biểu mẫu, kế hoạch marketing, từ ngữ chuyên nghành.
 • Dùng Cafe và trà trước giờ vào lớp học
Phương pháp học tập như thế nào ?
 • Học viên thực hành tương tác theo phương pháp ITP của BMG International Education
 • Đào tạo theo tiêu chí: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”. Học trực tiếp với Giám Đốc Marketing dược có kinh nghiệm nên bạn sẽ tự tin khi bắt tay vào công việc thực tiễn tại doanh nghiệp dược
 • Trong bài giảng có sử dụng case study từ các doanh nghiệp Dược hàng đầu Việt Nam.
Học xong bạn làm được việc gì ?
 • Tốt nghiệp khóa học Marketing Dược Chuyên nghiệp, bạn có khả năng đảm nhận những vị trí quan trọng tại Phòng Marketing Công ty Dược: Chuyên viên Marketing, Product manager, Brand Manager … của doanh nghiệp Dược.
Ai chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ và giá trị thế nào ?
 • Tốt nghiệp khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp do Học viện Pharma Marketing Academy và BMG International Education cấp. Sở hữu chứng chỉ này có nghĩa là bạn hoàn toàn tự tin trong công việc Marketing ở bất kỳ doanh nghiệp Dược nào. Đây là giấy thông hành quan trọng để bạn có việc làm và thăng tiến trong công việc.
Đội ngũ giảng viên, họ là ai ?
 • Giảng viên của chương trình được chọn lọc là những người am hiểu marketing và am hiểu thị trường Dược phẩm. Họ là BUD, Giám Đốc Marketing (MM), Quản lý Markeing / Product / Brand của các Công ty Dược hàng đầu tại Việt Nam.
 • Tất cả những giảng viên đứng lớp giảng đều có kinh nghiệm thực tiễn công việc marketing trên 8 năm làm việc tại Việt Nam. Danh sách giảng viên vui lòng xem tại website www.bmg.edu.vn  

Văn phòng Chiêu sinh ủy quyền:
BMG International Education

767 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: (08) 38 62 00 66 – 0909 516 516 . Web: www.bmg.edu.vn

Bài viết khác
 
Thông tin môn học
Khai giảng 16-07-2014
Ca học Tối
Giờ học 18:15 - 20:15
Ngày học 2-4-6
Thời lượng 3 tháng
Học phí 12.000.000 VNĐ
Tư vấn 24/7
HCMC 0909.516.516
Hanoi 0909.363.363
Cảm nhận
Lê Thị Hoàng Anh - Công ty Dược Pfizer
"Khóa học được thiết kế bài bản và được giảng dạy từ Giám đốc Marketing/ Sales các doanh nghiệp Dược hàng đầu trong và ngoài nước, do đó tính thực ..."
Lương Thanh Vân - Công ty Dược AstraZenneca
"Tôi đang làm Trình dược viên và muốn tìm cho mình một cơ hội trở thành một chuyên viên Marketing chuyên nghiệp, khóa học Marketing Dược với kiến thức ..."
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech