Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Lịch khai giảng
STT Chương trình Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học Thời lượng Học phí
1 Marketing Dược chuyên nghiệp (PMC) 16-07-2014 Tối 18:15 - 20:15 2-4-6 3 tháng 12.000.000 VNĐ
2 Quản lý Bán hàng Dược (PSM) 11-07-2014 Tối 18:15 - 20:15 2-4-6 2 tháng 8.000.000 VNĐ
3 Trình Dược Chuyên nghiệp (MRC) 26-07-2014 Sáng 8:30 - 16:30 Thứ bảy 1 tháng 3.000.000 VNĐ
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech