Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Pharma Marketing Academy (PMA)
Học viện Pharma Marketing Academy (PMA) là đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển kinh doanh cho ngành Dược tại các quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam. PMA triển khai các dự án nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình đào tạo thực tiễn cho các doanh nghiệp Dược. PMA triển khai đào tạo các nhóm ngành: Marketing, Kinh doanh, PR, Truyền thông cho các công ty Dược…

Tại Việt Nam, Học viện Pharma Marketing Academy (PMA) đã hợp tác toàn diện với BMG International Education trong việc triển khai các chương trình đào tạo public dành cho học viên và các doanh nghiệp dược phẩm:

·    Marketing Dược Chuyên nghiệp
·    Quản lý bán hàng Dược
·    Trình Dược viên chuyên nghiệp


Với tiêu chí “Tiên phong mang thị trường vào lớp học”, các khóa học của Pharma Marketing Academy (PMA) tổ chức sẽ mang tính thực tiễn cao, giúp học viên tiếp cận những kiến thức chuyên ngành Dược của thế giới vào thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam

Với sứ mệnh mang đến những giải pháp chuyên nghiệp trong kinh doanh cho các doanh nghiệp Dược thông qua các chương trình tư vấn và đào tạo, Pharma Marketing Academy (PMA) là Học viện chuyên ngành ngày càng được tín nhiệm tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chương trình nghiên cứu chuyên ngành, tư vấn và đào tạo ứng dụng được Pharma Marketing Academy (PMA) kết hợp chặt chẽ với các tổ chức tư vấn quốc tế tại Anh Quốc thực hiện nhằm phát huy phương pháp nghiên cứu quốc tế và kết hợp thực tiễn tại Việt Nam. 
Cảm nhận
Ông Nguyễn Quốc Bảo-CEO Awareness Group Public Relations
"Việc tư vấn kinh doanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ tại các công Dược hiện nay là điều rất cần thiết. Các nhóm ngành đào tạo: Marketing, ..."
Mai Ngọc Lợi - Abbott Nutrition International
"Tham dự khóa học điều quan trọng là tôi được chia sẻ kinh nghiệm thực tế về Marketing Dược từ các Giám đốc Marketing Dược, giúp  ứng dụng để ..."
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech