Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Th.S Phạm Văn Tiến - Marketing Manager - Cty Dược Sanofi Aventis
Việc chọn lựa Giảng viên là Giám đốc cấp cao tại các doanh nghiệp Dược trong và ngoài nước sẽ tạo nên tính ứng dụng thực tiển rất cao cho các chương trình đào tạo. Điều này giúp học viên cập nhật được các tình huống thực tế ngoài thị trường ngay trong lớp học.
 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech