Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Ông Nguyễn Quốc Bảo-CEO Awareness Group Public Relations
Việc tư vấn kinh doanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ tại các công Dược hiện nay là điều rất cần thiết. Các nhóm ngành đào tạo: Marketing, Kinh doanh, PR, Truyền thông,... cũng mang lại rất nhiều cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ đang làm việc hoặc theo đuổi lĩnh vực Dược phẩm.
 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech