Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Mai Ngọc Lợi - Abbott Nutrition International
Tham dự khóa học điều quan trọng là tôi được chia sẻ kinh nghiệm thực tế về Marketing Dược từ các Giám đốc Marketing Dược, giúp  ứng dụng để hoàn thành và phát triển công việc hiện tại.
 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech