Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Lương Thanh Vân - Công ty Dược AstraZenneca
Tôi đang làm Trình dược viên và muốn tìm cho mình một cơ hội trở thành một chuyên viên Marketing chuyên nghiệp, khóa học Marketing Dược với kiến thức thực tiễn chuyên sâu sẽ giúp tôi làm được điều này
 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech