Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Lê Thị Hoàng Anh - Công ty Dược Pfizer
Khóa học được thiết kế bài bản và được giảng dạy từ Giám đốc Marketing/ Sales các doanh nghiệp Dược hàng đầu trong và ngoài nước, do đó tính thực tiễn và ứng dụng rất cao. Tôi đánh giá rất cao chương trình này.
 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech