Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Lê Bảo Quốc – nhân viên của Công ty TNHH Fine Cares
Hầu hết đều rất nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và phong phú. Cho nên khi học viên đặt những câu hỏi về các trường hợp đang xảy ra thực tế trong công việc của họ, hoặc những project có liên quan, họ đều được giải thích được tường tận. Giáo trình đầy đủ, được biên soạn kỹ, nội dung phù hợp với các môn học. Tuy nhiên, trường nên chủ động cung cấp giáo trình trọn vẹn theo môn, chứ không nên phân phát riêng lẻ từng phần hoặc theo Topic. Như vậy sẽ giúp học viên dễ theo dõi môn học và bảo quản giáo trình được dễ dàng.

 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech