Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Đặng Quỳnh Trang – Med Rep của Công ty Dược Becamex Bình Dương

Học tại BMG được mở mang, học hỏi được nhiều kiến thức và tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp hơn. Từ đó có những định hướng phát triển trong công việc của mình.

 
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech