Language: English | Việt Nam
"Chúng tôi tiên phong mang thị trường vào lớp học"
Blog > Pharma Code
MỤC LỤC

    1  Scope of Code and Definition of Certain Terms 6
    2  Discredit to, and Reduction of Confidence in, the Industry 8
    3  Marketing Authorization 9
    4  Prescribing Information and Other Obligatory Information 10
    5  Abbreviated Advertisements 12
    6  Journal Advertising 13
    7  Information, Claims and Comparisons 14
    8  Disparaging References 16
    9  High Standards, Format, Suitability and Causing Offence, Sponsorship 16
    10  Provision of Reprints and the Use of Quotations 18
    11  Distribution of Promotional Material 18
    12  Disguised Promotion 19
    13  Non – Interventional Studies of Marketed Medicines 19
    14  Certification 20
    15  Representatives 22
    16  Training 24
    17  Provision of Medicines and Samples 25
    18  Items for Patients, Promotional Aids, the Provision of Medical and Educational Goods and Services,
    Agreements to benefit Patients such as Joint Working, Outcome Agreements and Patient Access Schemes 26
    19  Meetings, Hospitality and Sponsorship 31
    20  The Use of Consultants 33
    21  Scientific Services 34
    22  Relations with the Public and the Media 35
    23  Relationships with Patient Organisations 36
    24  The Internet 38
    25  Compliance with Undertakings

Download toàn bộ tại đây
(trích từ bllog Namud)
Bình luận
Các bài viết khác
 
Bài viết ngẫu nhiên
Chiến lược đầu từ R&D của các công ty Dược (Phần 1)
Có một yếu tố quan trọng cũng như nhiều yếu tố khác, quyết định việc sẽ có bao nhiêu thuốc ...
Chi phí cho một phát minh dược phẩm?
Không có một yếu tố nào đánh giá được sự thành công hay thất bại của một công ty dược phẩm ...
Dược phẩm và chuyện bao bì.
Nhìn lại lịch sử quá trình hiện đại hoá ngành Dược Việt Nam đã trải qua hơn 25 năm với khá ...
Cảm nhận
Đặng Quỳnh Trang – Med Rep của Công ty Dược Becamex Bình Dương
"Học tại BMG được mở mang, học hỏi được nhiều kiến thức và tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp hơn. Từ đó có những định ..."
Lê Thị Hoàng Anh - Công ty Dược Pfizer
"Khóa học được thiết kế bài bản và được giảng dạy từ Giám đốc Marketing/ Sales các doanh nghiệp Dược hàng đầu trong và ngoài nước, do đó tính thực ..."
Link:
PMA © 2013. All rights reserved. Designed by EATech